iskierka_konferencja_listopad_www_naglowek_final

Fundacja ISKIERKA wraz z Śląską Izbą Lekarską zorganizowała 14 listopada 2015 roku w Katowicach międzynarodową konferencję pt. „PROGRESS IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY” pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Konferencja poświęcona była najnowszym badaniom oraz odkryciom w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i adresowana była do lekarzy tej specjalizacji. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, których było nam niezmiernie miło gościć.

Otwarcie konferencji zapoczątkowała doc. Urszula Grzybowska – Chlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski), dr Marek Potempa (Śląska Izba Lekarska), prof. Tomasz Szczepański i prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka. Następnie wystąpił prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry) przedstawiając wykład “Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci – węgierskie doświadczenia oraz „Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem”. Kolejna prezentacja należała do prof. Tomasza Szczepańskiego (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet  Medyczny  w Katowicach) „Leczenie stanów przeciążenia żelazem u dzieci – nowoczesna strategia”.

Fundacja_IskierkaIMG_7059

Drugą sesję konferencji zapoczątkował prof. Jan Stary (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Karola i Szpital Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska) z wykładem „Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”, a po nim prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) przedstawiając tematykę „Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002”. Po tych wystąpieniach nadszedł czas na przekaz prof. Andreasa E Kulozika (Katedra Onkologii, Hematologii i Immunologii Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) „T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych w praktyce klinicznej”. Konferencję zwieńczyła prezentacja Jolanty Czernickiej-Siweckiej (prezes Fundacji ISKIERKA): „Nowoczesne wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi”.

Fundacja_IskierkaIMG_7099 Fundacja_IskierkaIMG_7079  Fundacja_IskierkaIMG_7064

W ramach działalności statutowej fundacji od lat organizujemy konferencje i seminaria naukowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych, jak również prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego. Prowadzimy akcje profilaktyczne i dbamy o dostęp do wiedzy z zakresu najnowszych badań i form leczenia dzieci z chorobą nowotworową

Od 2009 roku finansujemy badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą 8-kolorowej cytometrii przepływowej”, to projekt którego głównym wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański reprezentujący zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

badania-300x246

Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej, zakończył się sukcesem i stworzono podwaliny nowoczesnego monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dzięki wsparciu Fundacji możliwe było także włączenie do badań w 2012 r. ponad 200 dzieci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną i kilkunastu pacjentów po wznowie choroby. Także praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Jednym z elementów nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) 2015. Wszystkie sesje były dostępny w języku angielskim i polskim. Wykłady gości zagranicznych były tłumaczone symultaniczne na język polski. Za udział w konferencji były przyznawane punkty edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli czas i ochotę, żeby zaprezentować i poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych badań oraz odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem osób w niej uczestniczących. Zarówno goście prowadzący wykłady, jak i uczestnicy wystawili nam „szóstkę” za wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjny. Jednocześnie dziękujemy partnerom, firmom farmaceutycznym, wolontariuszom z Kopalni Wolontariatu i wszystkim osobom zaangażowanym za sprawienie, że to spotkanie było dla wszystkich po prostu dobrym działaniem.