15 i 16 marca 2016 roku Fundacja ISKIERKA wzięła udział w Forum „Mądra Promocja – prezentacja działań społecznych, zorganizowanym przez Fundację Dzieci i Młodzieży  i fundację Batorego w Warszawie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W forum wzięło udział 100 uczestników, w tym 40 organizacji pozarządowych.

foto: arch.uczestników/żródło: FB