NAJLEPSI ONKOLODZY I HEMATOLODZY Z POLSKI I ŚWIATA PO RAZ PIERWSZY NA ŚLĄSKU.

W dniach 2-4 czerwca odbył się po raz pierwszy na Śląsku, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, któremu przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Szczepański, szef zabrzańskiej kliniki, autor najlepszej pracy naukowej na świecie z dziedziny onkologii i hematologii. Zaprosił na Śląsk 66 renomowanych lekarzy i naukowców, którzy debatowali nad wzmocnieniem zainteresowania wokół finansowania i realizacji badań dotyczących hematologii i onkologii dziecięcej w Polsce.

Prof. Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej podkreślał, że najważniejszym zadaniem spotkania była praca nad wyleczeniem jak największej ilości chorych dzieci, ale również podjęcie działań nad zmniejszeniem toksyczności stosowanych terapii.

Prof. Tomasz Szczepański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej, uważa, że spotkanie światowej sławy lekarzy i specjalistów pomoże polskiej hematologii i onkologii w odnalezieniu złotej drogi – w jaki sposób lepiej diagnozować, monitorować i opracować najskuteczniejsze metody leczenia. „Celem jest dołączyć do najnowocześniejszych protokołów leczenia białaczki limfoblastycznej, które mają już zastosowanie w krajach zachodnich” (Niemcy, Włochy).

Prezes Fundacji ISKIERKA – Jolanta Czernicka-Siwecka, jest zdania, iż sam poziom onkologii i hematologii w Polsce jest zbliżony do zagranicznego, jednak problem zasadza się na finansowaniu, ponieważ niektóre metody leczenia nie są w Polsce dostępne, stąd wyjazdy podopiecznych Fundacji na leczenie zagraniczne.

Współorganizatorem zjazdu była Fundacja ISKIERKA, która od 2009 r. aktywnie wspierała innowacyjne projekty prof. Szczepańskiego. Efektem tego była praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia:  How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki dofinansowaniu przez Fundację ISKIERKA i została wybrana najlepszą na świecie pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015.
badaniafotoJoannaNowicka_ArchFundacjiISKIERKA

Więcej:  http://fundacjaiskierka.pl/projekty/badania-naukowe-1/

Współorganizator:

logo_iskierka