Od 20 marca do 30 listopada realizujemy projekt „Wszechstronne wsparcie w rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci – pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej – uczniów Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu”. Zakłada on przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych, gimnastycznych z elementami integracji sensorycznej oraz spotkań rozwijających kompetencje społeczne z elementami socjoterapii. To zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Rzeszów.

Dziękujemy za wsparcie. Na warsztatach dzieci bawią się znakomicie!

1