Wakacje to dla podopiecznych Fundacji ISKIERKA miesiące obfitujące w wiele wydarzeń, spotkań i atrakcji. Wśród nich m.in. Akcja Lato. To wyjazdy integracyjno-terapeutyczny mające na celu wzmocnienie psychologiczne dzieci z chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Integracja podczas takich wycieczek jest niezbędnym elementem wsparcia, gdyż długotrwałe leczenie szpitalne jest w pełni podporządkowane chorobie dziecka.

Takie podróże małe i duże to czas, kiedy rodzina może odpocząć, odreagować stres, czy po prostu porozmawiać o własnych emocjach. Sprzyja to wzajemnej wymianie doświadczeń
i wsparciu osób zmagających się z tym samym problemem, tworzeniu nowych przyjaźni zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Celem jest stwarzanie okazji do poznania się, wspólnej zabawy, spotkania na neutralnym gruncie, a jednocześnie aktywizację do ruchu na świeżym powietrzu.

Serdecznie zapraszamy podopiecznych ISKIERKI wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wyjazdach w ramach Akcji Lato. Szczegółowe informacje na plakacie, a zgłoszenia u opiekunów oddziałów.