Od 2011 roku realizujemy partnerski projekt z DOZ Fundacją dbam o zdrowie. W ramach projektu co roku zostają ufundowane karty do aptek dla rodziców naszych podopiecznych, które przekazujemy im jako jedną z form wsparcia. W długotrwałym procesie leczenia chorób onkologicznych u dzieci, jak i w późniejszej rehabilitacji, pojawia się bowiem szereg wydatków, które ponoszą rodziny. Jest wśród nich m.in. zakup leków i materiałów medycznych, a także preparatów osłonowych i wspomagających odporność osłabionego chemioterapią organizmu dziecka. Karty do aptek służą również wsparciu w sytuacjach, które wymagają poniesienia jednorazowo bądź w określonym czasie dużych środków na leczenie jak np. przygotowania do przeszczepu, jak i stan dziecka po przeszczepie.

Wartość projektu w poszczególnych latach (w PLN):

  • 2011 rok – 120 tysięcy
  • 2012 rok – 144 tysiące
  • 2013 rok – 110 tysięcy
  • 2014 rok – 160 tysięcy
  • 2015 rok – 140 tysięcy
  • 2016 rok – 140 tysięcy
  • 2017 rok – 140 tysięcy
  • 2018 rok – 105 tysięcy
  • 2019 rok – 105 tysięcy

Karty i informacje o zasadach ich przyznawania dostępne są u opiekuna oddziału z ramienia Fundacji ISKIERKA: