17 lutego 2022 r. odbył się  rocznicowy webinar portalu ONKORODZICE, którego gościem był Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

Pobyt dziecka w szpitalu to stres dla nich samych, a także dla rodziców i opiekunów. Znajomość zasad panujących w szpitalu oraz praw przysługujących dziecku może pomóc Wam poczuć się bezpieczniej w trakcie procesu leczenia onkologicznego. W niektórych trudnych sytuacjach, które niespodziewanie mogą pojawić się na różnych etapach prowadzenia terapii, możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta. O tym jakie to mogą być problemy porozmawialiśmy na spotkaniu.

Poznaliśmy zakres obowiązków Rzecznika Praw Pacjenta, w szczególności dotyczących spraw związanych z leczeniem małych pacjentów i spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są podstawowe Prawa Dziecka – Pacjenta – oraz gdzie rodzic/opiekun może je najłatwiej znaleźć?
 • Z jakimi problemami rodzice lub opiekunowie małych pacjentów zwracają się najczęściej do Rzecznika Praw Pacjenta?
 • W jaki sposób rodzic może zgłosić problem?
 • Co ma zrobić rodzic, który ma problem z dostępem do dokumentacji medycznej lub gdy potrzebuje zasięgnąć opinii drugiego lekarza, zmienić klinikę w kraju czy wyjechać na leczenie za granicę?
 • Gdzie rodzic może szukać informacji o: wsparciu socjalnym, refundacji leków i środków opatrunkowych?

Omówiliśmy także trudności pojawiające się w trakcie leczenia onkologicznego dzieci, m.in:

 • problem z dostępem m.in. do psychoonkologa, rehabilitanta, neurologopedy,
 • niedostateczne zaplecze sanitarne i socjalne, brak przestrzeni dla dzieci i rodziców przebywających wiele miesiące w szpitalu,
 • brak refundacji leczenia za granicami, zagranicznych konsultacji, biopsji i operacji (gdy w Polsce kończą się możliwości leczenia) – konieczność organizowania zbiórek publicznych,
 • złej jakości posiłki szpitalne, problem z zapewnieniem wartościowej diety choremu dziecku,
 • problem z obecnością rodzica przy niektórych zabiegach czy na OIT – kiedy odmowa obecności jest prawnie uzasadniona?
 • kłopot z zapewnieniem odpowiedniej opieki po leczeniu, z dostępem do specjalistów oraz badań kontrolnych.

Zapis z webinaru do obejrzenia w linku poniżej:

 

Podstawowe informacje o prawach pacjenta-dziecka znajdziesz na stronie portalu w zakładce wsparcie dla rodzin/prawa pacjenta

Moc pytań w dziecięcej onkologii

Cykl comiesięcznych webinarów pt.: “Moc pytań w dziecięcej onkologii” jest projektem w ramach portalu onkorodzice.pl. To spotkania online rodziców z lekarzami i specjalistami, którzy na co dzień pracują z dziećmi chorymi na nowotwory. Redaktor naczelna portalu Ewa Majewska porusza zarówno tematykę medyczną, jak i różne obszary związane z onkologią: wsparcie psychologiczne, rehabilitacja, dietetyka i różne formy terapeutyczne. Dla tych, którzy nie mogli wziąć bezpośredniego udziału, na portalu są udostępnione nagrania.

Partnerem technicznym wydarzenia jest ClickMeeting.

Łączymy możliwości i kompetencje, aby dostarczać wiedzę, która pomaga.
👉zachęcamy do odwiedzenia portalu ONKORODZICE