5 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące ponad 2 lata modernizacji, remontu i doposażenia całego IV piętra w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka  w Katowicach, na którym znajdują się Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii oraz Oddział Neurochirurgii.

Kiedy w grudniu 2019 roku rozpoczynaliśmy prace, byliśmy przygotowani na wiele wyzwań. Pandemii jednak nie spodziewał się nikt. Wiedzieliśmy, że nie skończy się szybko, a minęło już sporo czasu od ostatniego malowania i remontu (Onkologia w 2014 r., Neurochirurgia w 2012 r.). Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szpitala, udało się wspólnie znaleźć rozwiązania i tak przeorganizować zakres prac, aby móc przeprowadzać je sukcesywnie z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. W miarę postępu prac informowaliśmy o ich przebiegu: https://fundacjaiskierka.pl/nasze-projekty/remonty-szpitali/

W poprzednich etapach zostały wykonane duże prace budowlane, wiążące się z rozbiórką pomieszczeń i dostosowaniem ich do nowych funkcji. Powstała dodatkowa sala pobytu dziennego z łazienką dla niepełnosprawnych, nowy gabinet USG, magazyn na sprzęty medyczne, łóżka i pościele, nowa i większa sala rehabilitacyjna, punkt wydawania wypisów, zmodernizowano pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek i gabinet psychologa, łazienki, nowe dwie apteczki oddziałowe i nowe kuchnie dla rodziców na obu oddziałach oraz, co najważniejsze dla małych pacjentów, dwie nowe świetlice oddziałowe, które są miejscem zarówno nauki, jaki i chwil zabawy i namiastki dzieciństwa.

W trakcie udało się pozyskać wsparcie dodatkowych darczyńców, aby przeprowadzić modernizację oddziałów w pełnym zakresie, jaki założyliśmy w projekcie.

Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA: „– Kolorowo bardziej zdrowo” to hasło i nazwa projektu, który konsekwentnie realizujemy od pond 15 lat. Malujemy, remontujemy i doposażamy wychodząc z założenia, że dobrze zaprojektowana  przestrzeń ma wpływ na proces leczenia.”

Oddziały zostały pomalowane wg. projektu Aleksandry Kalety–Żmudy z Fundacji ISKIERKA, a w pracach pomagali wolontariusze z firmy Toyota Czajka i Sii Polska.

Zaangażowało się wiele osób i firm, a każda z nich dołożyła swoja cegiełkę. M.in. dzięki środkom zebranym podczas akcji „Składakiem przez Polskę” udało się doposażyć świetlicę i kuchnię na Oddziale Neurochirurgii.

Ostatni etap który realizowaliśmy od sierpnia 2021 roku, obejmował:

  • wymianę drzwi (podwójnych) do 10 izolatek/sal chorych (połowę kosztów pokrył szpital)
  • położenie wykładziny na ścianach w 16 salach
  • odświeżenie 20 łazienek
  • pomalowanie 16 sal, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w obrębie oddziału onkologicznego.
  • montaż nowych rolet na oknach całego IV p.

Koszt całego remontu obu oddziałów, realizowany od dwóch lat, wyniósł 515 tyś.

Do partnera strategicznego firmy, Tauron Polska Energia SA, dołączyli również: Fundacja DKMS, a także Fundacja Urtica Dzieciom, Caixa Bank, Toyota Czajka, Sii Polska, AmazonBenjamin Moore Polska.

Na koniec spotkania, za pomoc i ogromny wkład w realizację prac remontowych na terenie szpitala podziękowaliśmy partnerom strategicznemu i wspierającym, w większości reprezentowanych podczas wydarzenia. Przedstawicielem firmy Tauron Polska Energia SA – partnera strategicznego – był Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy spółki. Wśród reprezentantów partnerów wspierających, obecnych na spotkaniu gościli: Monika Mizerska-Gryko – Lider Zespołu programu Fundacji DKMS, Mateusz Sitek – prezes fundacji Urtica Dzieciom, Katarzyna Wierzbicka z firmy Amazon, a także Krzysztof Danilewicz – Regionalny Dyrektor SII Katowice. Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu przedstawiciele partnerów projektu otrzymali w podziękowaniu symboliczne dyplomy oraz bukiety kwiatów za skuteczną współpracę oraz zaangażowanie.

„- Współpraca z innymi organizacjami i fundacjami, to jeden z filarów Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który Fundacja DKMS realizuje od 2018 r. Cieszymy się, że od początku istnienia Programu naszym zaufanym partnerem jest Fundacja ISKIERKA”. – mówi Monika Mizerska-Gryko, Lider Zespołu Programu Fundacji DKMS.

„ – Dzisiaj świętujemy zakończenie remontu i doposażenia całego 4 pietra w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Czas nie był łatwy, bo działo się to w okresie pandemii, wymagał to od wielu osób ogromnej elastyczności i otwartości na szukanie rozwiązań. Tym bardziej cieszy jego efekt i to, co słyszymy od przebywających tam dzieci, rodziców i personelu medycznego. A słyszmy wiele dobrych słów.” – dodaje Prezes ISKIERKI Jolanta Czernicka-Siwecka.

Mariann Kreis, Dyrektor szpitala: „- Efekty remontu są naprawdę imponujące. Oba oddziały zostały gruntownie zmodernizowane, powstały tu nowe pomieszczenia dla pacjentów, opiekunów i personelu, wszystko zostało odnowione i odświeżone. Dzięki temu poprawią się warunki hospitalizacji małych pacjentów, którzy spędzają na tych oddziałach nawet kilka miesięcy.  Wielkie podziękowania za to dla Fundacji ISKIERKA oraz wszystkich firm i instytucji, które przyczyniły się do tego remontu.” 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, naszym darczyńcom i przyjaciołom!