Fundacje DKMS i ISKIERKA łączą siły z Urzędem Marszałkowskim województwa podkarpackiego by chore onkologicznie dzieci z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, były szybciej diagnozowane i skuteczniej leczone. Darowizny Fundacji DKMS w wysokości 399 617,71 zł oraz  497 500 zł z urzędu marszałkowskiego pozwoliły na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki, co przełoży się na szybkość, jakość procesu diagnostycznego a także podniesienie standardów leczenia.

Spotkanie prezentujące efekty współpracy odbyło się 7 czerwca 2022 roku. Wzięli w nim udział:

  • Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl
  • Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, Barbara Rogowska
  • Prezes Fundacji ISKIERKA, Jolanta Czernicka-Siwecka,
  • Koordynator Programu Dar Fundacji DKMS, Leszek Lewandowski
  • Przedstawiciel Klinicznego Zakładu Patomorfologii, lek. Alina Wołoszyn

Geneza:

Z  inicjatywy profesora Radosława Chabera, Kierownika Kliniki Onkohematologii Dziecięcej doszło w ubiegłym roku do spotkania Jolanty Czernickiej-Siweckiej, Prezes Fundacji ISKIERKA wspierającej na co dzień małych pacjentów onkologicznych rzeszowskiego szpitala, z dr. Mariuszem Książkiem, Kierownikiem Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Tematem przewodnim spotkania było przyśpieszenie i polepszenie diagnostyki onkologicznych pacjentów pediatrycznych, aby można było wdrożyć prawidłowe leczenie najszybciej, jak to możliwe.

dr n. med. Mariusz Książek, Kierownik Klinicznego Zakładu Diagnostyki:

„- Zakład Patomorfologii, jeden z kluczowych elementów diagnostyki onkologicznej, musi być gotowy na wyzwania współczesnej medycyny, gdzie szybkość i jakość diagnostyki jest kluczowa w procesie leczniczym. Aby spełnić stawiane przed nim założenia, zakład wymagał doposażenia w nowoczesny sprzęt. Dotychczas na badanie konsultacyjne trzeba było czekać kilka dni do kilku tygodni, co w przypadku chorób agresywnych, szybko postępujących, uniemożliwia wdrożenia na czas odpowiedniego leczenia. Ważnym jest, abym zrozumieć, że bez właściwej, i co ważne, szybkiej diagnozy, nie ma leczenia. A wiele chorób onkologicznych dziecięcych, jeśli odpowiednio szybko zaczynamy leczenie, można doprowadzić do pełnego wyleczenia.”

Aby to osiągnąć, Fundacja ISKIERKA ponownie połączyła siły z Fundacją DKMS, z którą od lat realizuje partnerskie projekty na rzecz małych pacjentów onkologicznych.

– Jako największy w Polsce Ośrodek Dawców Szpiku w naszej codziennej pracy skupiamy się na Dawcach, którzy dają szansę na zdrowie chorym zakwalifikowanym do przeszczepienia szpiku. Jednocześnie pamiętając o tym, że sensem i misją naszej pracy jest dobro pacjentów chorych na nowotwory i choroby układu krwiotwórczego. Właśnie dlatego, w 2018 roku, rozpoczęliśmy niezmiernie ważną dla nas inicjatywę – Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, na który od momentu powstania przeznaczyliśmy już 15 mln zł wspierając organizacje pacjenckie a także łącznie 25 Klinik Transplantacji Szpiku i Oddziałów Hematologii . Wszystko po to, aby pomagać Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. – mówi Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Prezes Fundacji DKMS.

Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA:

– W Fundacji ISKIERKA patrzymy na proces leczenia dzieci z chorobą nowotworową systemowo. Dlatego pod opieką mamy nie tylko oddziały onkologiczne, ale również te miejsca do których trafiają nasi podopieczni na różnych etapach. Diagnostyka jest niezwykle ważna i jej czas może mieć kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji o formie leczenia. Działamy już od ponad 16 lat i wiemy również, że w takich działaniach ważne jest budowanie partnerstwa, aby skutecznie pozyskiwać środki i wspierać proces leczenia dzieci w Polsce.”  

Zakupiono te urządzenia, które są kluczowe w przygotowaniu takich preparatów: mikrotom z torem wodnym, barwiarko-nakrywarkę oraz dodatkowe urządzenia usprawniające proces diagnostyki w rzeszowskim zakładzie.

Mikrotom z torem wodnym umożliwia skrawanie 3 – 4 mikrotomów grubości pojedynczych skrawków tkankowych dzięki zainstalowanemu torowi wodnemu, co w przypadku małych materiałów biopsyjnych pozwala zaoszczędzić materiał na ewentualne dodatkowe badania immunohistochemiczne, histochemiczne i genetyczne.

Zautomatyzowana barwiarko-nakrywarka pozwala na wystandaryzowane barwienia preparatów w różnych technikach barwienia, głównie hematoksylina i eozyna, natomiast nakrywarka precyzyjnie nakrywa szkiełkiem nakrywkowym wybarwiony preparat na szkiełku podstawowym, z użyciem odpowiedniego medium łączącego obydwa szkiełka.Są to urządzenia automatyzujące te procesy i standaryzujące jakość, co pozwala na wykorzystanie takich preparatów do stworzenia obrazów cyfrowych w skanerze. W postaci cyfrowej preparaty mogą być konsultowane w innych ośrodkach referencyjnych w czasie rzeczywistym, co zdecydowanie skraca czas diagnostyki.

Niezbędnym elementem kontroli jakości jest zakupiony również mikroskop, pozwalający personelowi na kontrolę poprawności procesu barwienia i nakrywania. Należy również wspomnieć o zakupionym przez fundacje rzutniku multimedialnym, cotygodniowo używanym w trakcie szkoleń wewnątrzzakładowych, pozwalających na zachowanie właściwych standardów pracy i diagnostyki.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich stron udało się doposażyć Kliniczny Zakład Patomorfologii o łącznej wartości prawie 900 tyś. zł.

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, Barbara Rogowska:

– Otrzymana dotacja w wysokości 497 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na doposażenie Klinicznego Zakładu Patomorfologii i darowizna wysokospecjalistycznego sprzętu o wartości 399 617,71 zł od Fundacji DKMS we współpracy z Fundacją ISKIERKA niewątpliwie przełoży się na szybkość, jakość procesu diagnostycznego. Wieloletnia współpraca z Fundacją ISKIERKA dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie jest ważna. Pomoc Fundacji w postaci darowizny środków pieniężnych na zakup sprzętu w sposób znaczący przyczynia się do zwiększenia standardów opieki nad pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych, co pozwala jeszcze lepiej realizować misję Szpitala jaką jest dobro i zdrowie pacjenta.”

Relacje w mediach:

Nowiny24.pl 

Radio Rzeszów

Rzeszów-News.pl 

Pokarpackie.pl

Czytajrzeszow.pl

Wspólne inicjatywy Fundacji ISKIERKA i Fundacji DKMS

Wspólnie zrealizowaliśmy szereg inicjatyw wspierających małych pacjentów, takich jak  np. wydanie poradnika JedzONKO z zakresu dietetyki w okresie przeszczepowym. To także łączenie sił w zakresie remontów szpitali pediatrycznych (jak ostatni zakończony remont IV p. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka czy zakupu sprzętów medycznych, które w ostatnim czasie trafiły do szpitali dziecięcych: monitor (platforma) służący do pełnego monitorowania wszystkich przepływów typu krew, przepływów w mózgu oraz nawodnienia u dzieci na rzecz Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz łóżek w pełnej elektronice przeznaczonych do 3 pokojów reżimowych na rzecz Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Doposażenie Klinicznego Zakładu Patomorfologii to kolejna, wspólna inicjatywa.

Dodatkowe informacje:

Aneta Klimek-Jędryka, 691 588 046, aneta.k-j@fundacjaiskierka.pl
Magdalena Przysłupska, 662 277 904, magda.przyslupska@dkms.pl