404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

XXXI Zjazd Hematologów i Transfuzjologów

14 września 2023 r. w Katowicach ramach XXXI  Zjazdu Hematologów i Transfuzjologów odbyła się III Konferencja Organizacji Pacjentów Hematologicznych pod hasłem – Hematologia dla pacjentów. W wydarzeniu uczestniczyło 30 liderów reprezentujących pacjentów z chorobami krwi – dzieci i dorosłych. Gośćmi konferencji byli: prof. Ewa Lech-Marańda  -  konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, prof. Piotr Radziwon  - konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, prof. Artur Kowalik – kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO w Kielcach oraz przedstawicielki pacjentów Katarzyna Lisowska  ze Stowarzyszenia Hematoonkologiczni i Ewelina Matuszak, prezes Fundacji Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne. Debatę moderowały prof. Iwona Hus – prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz red. Aleksandra Rudnicka.

Podczas debaty dyskutowano na temat: projektu pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej, wprowadzonych w tym roku zmianach ustawodawczych, dotyczących organizacji krwiolecznictwa i transfuzjologii, o znaczeniu pierwszej linii leczenia oraz terapii określonych w czasie w leczeniu nowotworów krwi, o konieczność zapewnienia diagnostyki molekularnej w hematologii, o potrzebie refundacji leczenia chelatującego w postaci tabletek u pacjentów poddawanych transfuzjom oraz szczepień u chorych po transplantacjach komórek macierzystych szpiku, a także o dostępności do nowoczesnych terapii pacjentów z hemofilią.

W drugiej części konferencji Anna Apel - prezes Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Ewa Nawrot - Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów Fundacji DKMS, Jolanta Czernicka- Siwecka - prezeska Fundacji ISKIERKA i Natalia Burskiewicz - prezes Fundacji ACTIV RICOVERY przedstawiały działania swoich organizacji na rzecz zmian systemowych i wsparcia pacjentów hematologicznych.

Konferencji towarzyszyły warsztaty, podczas których prof. Wiesław W. Jędrzejczak przedstawił najnowsze terapie hematologiczne, a dr Tomasz Czerw nowe rodzaje przeszczepień komórek macierzystych i nowe wskazania w terapii CAR-T. Liderzy organizacji pacjentów wzięli udział w corocznym spotkaniu, w czasie którego zastanawiali się nad tym, jak powinna być definicja organizacji pacjentów oraz dzielili się swoimi doświadczeniami w działaniach na rzecz zmian systemowych w ochronie zdrowia. Organizatorem Konferencji HEMATOLOGIA DLA PACJENTÓW było Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS.

Kolejna konferencja za dwa lata.

fot.Rafał Dłużewski (rubiko.pl)