404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Inauguracja programu "LIDERSTWO W MEDYCYNIE"

Fundacja ISKIERKA wraz ze SZKOŁĄ LIDERÓW rozpoczyna realizację programu „LIDERSTWO W MEDYCYNIE”. 

Od 2006 roku działamy na rzecz poprawy jakości leczenia, opieki i różnych form wspierania w długotrwałym procesie leczenia onkologicznego dzieci. Nasza fundacja powstała na bazie osobistych doświadczeń, co pozwala w konstruktywny sposób reagować i działać na rzecz diagnozowania i definiowania potrzeb oraz problemów w obszarze opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenckiej w celu szukania rozwiązań systemowych. W tym obszarze jednym z priorytetów fundacji jest dbanie o dobrostan psychiczny chorego dziecka i jego otoczenia. Wsparcie personelu medycznego w zakresie szkoleń i warsztatów z obszaru liderstwa oraz wzmacniania kluczowych kompetencji ma bowiem wpływ na codzienną pracę zespołów lekarskich i lepszą komunikację z pacjentami i rodzinami pacjentów.

JOLANTA CZERNICKA-SIWECKA, Prezeska Fundacji ISKIERKA:

 „Od kliku lat słyszę na spotkaniach i konferencjach, że medycyna potrzebuje liderów. Po wielu rozmowach i podjęliśmy decyzję o organizacji takiego programu. Bardzo cieszę się, że Śląski Uniwersytet Medyczny bierze w nim udział. Każdy z nas bywa liderem, a ten kto na stałe wprowadza zmiany, słyszy je i odpowiada na potrzeby, inspiruje do działania, rozwoju i wpływa na otoczenie - nim jest. W procesie leczenia najważniejszy jest pacjent a jego najbliższym otoczeniem jest rodzina i właśnie personel medyczny. To jest pierwszy i najbliższy zespół pracujący na rzecz pacjenta. Współtworzenie takiego i zaangażowanego zespołu wymaga wiedzy i kompetencji. Począwszy od komunikacji po profilaktykę konfliktów, pracy z kryzysem, etapów wprowadzania zmiany po superwizję służącą przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Drugim zespołem jest szpital i instytucje, takie jak np. NFZ. Umiejętność współpracy i wprowadzania tu zmian na trwałe podnosi jakość. To liderom zawdzięczamy zmiany, nowe inicjatywy. Niezwykłym atutem programu jest jego praktyczny wymiar." – dodaje.

Partnerem tego pilotażowego programu jest ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, który wsparł organizację rekrutacji i promocji programu wśród studentów i lekarzy SUM.

prof. dr hab. n. med. TOMASZ SZCZEPAŃSKI: 
Rektor, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM, Ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

„- Bardzo cieszę się, że Śląski Uniwersytet Medyczny bierze udział w programie „Liderstwo 
w medycynie”, który jest skierowany już do studentów i rezydentów, a zatem przyszłych i młodych lekarzy. Warto odczarować słowo lider, bo niesłusznie jest często pejoratywnie odbierane, a tymczasem liderzy są to osoby, które chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju swojego środowiska zawodowego. To liderom zawdzięczamy zmiany, nowe inicjatywy. Niezwykłym atutem programu jest jego praktyczny wymiar. Uczestnicy nie dość, że pracują indywidualnie ze swoimi tutorami to uczą się na konkretnych przykładach i wykorzystując indywidualne doświadczenia swoich doradców. Często wydaje się nam, że posiadamy kompetencje lidera, a w praktyce warto i trzeba je doskonalić.”

Program będzie rozwijał umiejętności przydatne w następujących obszarach:

 • Budowanie partnerskich relacji z pacjentem, który chce wiedzieć, jak przebiega proces leczenia i mieć wpływ na zależne od niego etapy.
 • Świadome towarzyszenie osobie chorej w przejściu przez, czasem najtrudniejszy moment 
  w życiu, rozumienie nie tylko choroby, ale i człowieka, który jej doświadcza.
 • Budowanie zespołu specjalistów wokół pacjenta, którego leczenie wymaga więcej niż jednej specjalizacji, umożliwienie sprawnego przepływu informacji i minimalizowanie straty czasu 
  w kolejnych gabinetach, w których wszystko trzeba zaczynać od początku.
 • Kierowanie procesem specjalizacji, w którym młodzi lekarze czują, że rozwijają zarówno swoje kompetencje medyczne jak i osobiste, pomocne w kontakcie z pacjentem.
 • Kierowanie oddziałem lub szpitalem w sposób wzmacniający współpracę między wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za proces leczenia.
 • Wprowadzanie zmian w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby, działania w poprzek wygodnym nawykom, podejmowanie odważnych działań, wychodzenie „przed szereg”.

„ - Znamy lekarzy i lekarki, którzy działają w taki sposób. Często zanim skończyli medycynę byli harcerzami, przewodniczącymi samorządów szkolnych, wolontariuszkami w organizacjach pozarządowych. Umieli skupiać wokół siebie ludzi i wiedzieli, jak się zabrać za zorganizowanie wycieczki. Zaczynamy kurs liderski dla lekarzy, których potrzebujemy trafiając do szpitali, przychodni, gabinetów. Chcemy rozwijać kompetencje, które wspierają proces leczenia i funkcjonowania opieki medycznej. ”- mówi o programie AGNIESZKA SZELĄGOWSKA, Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego, Program Liderzy Polsko-Amery​kańskiej Fundacji Wolności.

Po uroczystej inauguracji spotkanie rozpoczęła rozmowa Rektora SUM Prof. Tomasza Szczepańskiego, właśnie z Agnieszką Szelągowską.

Wykład o przywództwie wygłosiła również JOANNA POMMERSBACH. Wieloletni wykładowca HR na studiach MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz pomysłodawca Programu Rozwoju Potencjału Osobistego Szkoły Biznesu PW. Szef praktyki "Leadership and talent" międzynarodowej firmy Hay Group. Członek międzynarodowego zespołu L&T Practice Leaders dla regionu EMEA. Jest cenionym trenerem rozwoju przywództwa, zajmującym się oceną potencjału kompetencyjnego menadżerów.

Poznaliśmy 15 uczestników zakwalifikowanych do Programu oraz tutorów Szkoły Liderów, którzy będą z nimi pracować przez najbliższe miesiące. W ramach programu zaplanowane są 4 zjazdy szkoleniowe na terenie jury krakowsko-częstochowskiej dzięki gościnności Hotelu Poziom 511 Jura Wellness Hotel & SPA w którym odbędą się m.in. spotkania z ekspertami w terminach: 26-27 kwietnia, 4-6 lipca, 27-28 września, 17-19 października.

Oprócz spotkań wyjazdowych to także praca indywidualna z tutorem/opiekunem oraz  tutoring grupowy. Szansa na poznanie zaangażowanych lekarek i lekarzy i dołączenie do aktywnej sieci absolwentek i absolwentów Szkoły Liderów.

Udział w programie jest bezpłatny, dzięki środkom pozyskanym przez Fundacje ISKIERKA.

Inauguracja w Katowicach odbyła sie dzięki wsparciu Partnerów, m.in. gościnności Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański”, Hoteli Diament i Restauracji Kaktusy.

foto: Latający Kowal dla Fundacji ISKIERKA

O Szkole Liderów:

Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce. Od 30 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wyłaniamy i wspieramy liderów działających w różnych obszarach życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego, w partiach i organizacjach politycznych Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian. Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych programach uczestniczą osoby reprezentujące różne opcje polityczne i społeczne. Programy Fundacji są dla wielu Absolwentów znaczącym doświadczeniem rozwojowym, stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Wśród absolwentów naszych projektów edukacyjnych jest wielu działaczy społecznych, samorządowych, a także 30 parlamentarzystów tej kadencji. www.szkola-liderow.pl

Komentarz Partnera projektu:

 „-Jako Extended Tools Polska od lat jesteśmy zaangażowani w promowanie nowoczesnego przywództwa i zarządzania zespołami. Choć koncentrujemy się na organizacjach biznesowych współpracujemy także organizacjami edukacyjnymi oraz trzecim sektorem. Bardzo cenimy sobie współpracę z takimi organizacjami jak np. Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego, Fundacja Iskierka, czy Fundacja KIDS – Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, w której jesteśmy jednym z Fundatorów. Wspólna inicjatywa Szkoły Liderów i Fundacji Iskierka „Liderstwo w medycynie” to wspaniały projekt (…) Postanowiliśmy wesprzeć ten projekt fundując Analizy Extended DISC dla jego uczestników. Mamy nadzieję, że stanie on się inspiracją i platformą rozwoju do kolejnych tego typu programów dedykowanych dla ludzi z sektora publicznej opieki medycznej (szczególnie pediatrycznej), która ciągle zmaga się nierównowagą dostępnych środków i gigantycznych potrzeb. Tak by rozwój umiejętności liderskich dorównywał światowemu poziomowi kompetencji specjalistycznych polskich lekarzy, lekarek oraz innych osób zaangażowanych w kierowanie zespołami w tym sektorze.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!”  - Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer, Extended Tools Polska

kontakt i dodatkowe informacje:

Aneta Klimek-Jędryka, Fundacja ISKIERKA
tel. 691 588 046, aneta.k-j@fundacjaiskierka.pl

Aneta Birnbaum, Fundacja Szkoła Liderów
Tel. 696 180 098, aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl

Agat Pustułka, Śląski Uniwersytet Medyczny
Tel. 502499274, rzecznik@sum.edu.pl

thumbnail_liderstwo_w_medycynie_belka_v3.jpg