404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Iskierkowy CSR - współpraca z biznesem

BIZNES BLIŻEJ – CZYLI INNOWACYJNA FORMUŁA CSR

Od kilku lat wdrażamy model współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu a Fundacją, wykraczającego poza typowy schemat sponsorski a bazującego na bezpośrednim zaangażowaniu w działania na rzecz dzieci. Pokazujemy wielopłaszczyznowe korzyści dla Firm i ich pracowników płynące z postawy oraz działań w aspekcie CSR (corporate social responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu).

Udana i samodzielna realizacja wybranej  inicjatywy, która jest bezpośrednią pomocą dla chorych dzieci przynosi bowiem podwójną korzyść dla firmy.

  • Po pierwsze, poprzez realizację celu mamy do czynienia z „żywym” materiałem szkoleniowym w zakresie: budowania zespołu i efektywnej pracy w zespole, wzajemnego motywowania się, rozwiązywania konfliktów, kreatywności oraz rozwijania zdolności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej.

  • Po drugie, wśród pracowników następuje: wzrost morale, dowartościowanie poprzez świadomość umiejętności pomagania innym, a także lepsza identyfikacja z firmą odpowiedzialną społecznie, co niesie za sobą większe zaangażowanie w efektywność pracy.


Jednym z przykładów jest wolontariat pracowniczy, podczas realizacji różnych projektów fundacji. Od prac malarskich po inicjowanie i realizacje różnorodnych akcji dla dzieci.
SZKOLENIE I INTEGRACJA:

Grupa pracowników różnych działów firmy UNILEVER S.A. bezpośrednio zaangażowała się w przygotowania i organizację karnawałowego Balu Integracyjnego dla podopiecznych Fundacji.  Pracując po godzinach w zespołach roboczych przeprowadzili znakomicie kwestie organizacyjne, logistyczne a nawet artystyczne związane z przygotowaniem i realizacją  imprezy.

relacja i galeria zdjęć z balu

„…Ludzie z niezwykłym zaangażowaniem uruchomili wszystkie swoje doświadczenia, zdolności, pasje, znajomości i w kilka tygodni między realizacją celów biznesowych, planowaniem produkcji, produkcją, wspieraniem pracowników w rozwoju, rozliczaniem faktur, zarządzaniem dystrybucją, stworzyli od A do Z wielką imprezę z szeregiem atrakcji dla „iskierkowych” dzieci. Co ważne - nie zakończyli dzieła wraz z końcem balu. Wrócili do fabryki i długo dzielili się z innymi tym, czego doświadczyli i czego się nauczyli…” 

Pisze Agnieszka Grzywaczewska, HR Manager, Unilever Polska SA, Coach ICC 

POTENCJAŁ LUDZKI:

Różne grupy społeczne i zawodowe podczas dorocznych koncertów fundacji tworzą chór towarzyszący Dziecięcej Orkiestrze Onkologicznej oraz zapraszanym artystom. Po godzinach pracy, managerowie i pracownicy różnych specjalizacji uczą się śpiewu pod okiem cuda-czyniącego chórmistrza prof. Grzegorza Rubina czy dr Benedykta Odya z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

I tak, w kolejnych latach na scenie, ramię w ramię z naszymi podopiecznymi, występowali:

CHÓR INFORMATYKÓW (Infovide-Matrix S.A.)

CHÓR MANAGERÓW (Unilever Polska S.A.)

CHÓR DORADCÓW PODATKOWYCH (TAX-NET S.A.)


koncert11_fotoJoannaNowicka.jpg

CHÓR INTEGRATORÓW IT (S&T Services Polska)

CHÓR INŻYNIERÓW (Energomontaż Południe S.A.)

CHÓR DZIENNIKARZY (przedstawiciele rożnych redakcji ogólnopolskich i lokalnych)


chordziennikarzy

CHÓR POLICYJNY (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach)


chorpolicyjny_fotoLeszekCylupa.jpg

CHÓR PROFESORÓW (Rektorzy i Profesorowie różnych specjalizacji)


ISKIERKAkoncert_fot_JoannaNowicka_224_profesory

CHÓR PREZESÓW (Szefowie różnych firm, instytucji i organizacji)


Takie sytuacje stwarzają także okazję do wzajemnego poznania się, spojrzenia na świat z perspektywy dzieci, rodziców, lekarzy. Właśnie takie chwile są piękne, bo one uświadamiają nam jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni – nie tylko w szpitalnej przestrzeni, ale tak po prostu w prozie i poezji życia.
POTENCJAŁ BRANŻOWY: Projekt: "Z TOYOTĄ W ŚWIAT"

Dzięki wsparciu partnera projektu - dealera Toyoty CZAJKA-AUTO SP. z o.o., w postaci zabezpieczenia floty samochodowej samochodowej fundacji,  na jedyną w swoim rodzaju wyprawę swych marzeń wyruszają od 2008 roku dzieci zmagające się z chorobą nowotworową, ich najbliższa rodzina lub przyjaciele.
csr
Zrealizowaliśmy ponad 50 wypraw do malowniczych zakątków Polski.
Odkopywaliśmy dinozaury, szukaliśmy krasnoludków i pirackich skarbów…