404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Iskierkowy CSR - współpraca z biznesem

BIZNES BLIŻEJ – CZYLI INNOWACYJNA FORMUŁA CSR

Od kilku lat wdrażamy model współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu a Fundacją, wykraczającego poza typowy schemat sponsorski a bazującego na bezpośrednim zaangażowaniu w działania na rzecz dzieci. Pokazujemy wielopłaszczyznowe korzyści dla Firm i ich pracowników płynące z postawy oraz działań w aspekcie CSR (corporate social responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu).

Udana i samodzielna realizacja wybranej  inicjatywy, która jest bezpośrednią pomocą dla chorych dzieci przynosi bowiem podwójną korzyść dla firmy.

  • Po pierwsze, poprzez realizację celu mamy do czynienia z „żywym” materiałem szkoleniowym w zakresie: budowania zespołu i efektywnej pracy w zespole, wzajemnego motywowania się, rozwiązywania konfliktów, kreatywności oraz rozwijania zdolności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej.

  • Po drugie, wśród pracowników następuje: wzrost morale, dowartościowanie poprzez świadomość umiejętności pomagania innym, a także lepsza identyfikacja z firmą odpowiedzialną społecznie, co niesie za sobą większe zaangażowanie w efektywność pracy.


Jednym z przykładów jest wolontariat pracowniczy, podczas realizacji różnych projektów fundacji. Od prac malarskich po inicjowanie i realizacje różnorodnych akcji dla dzieci.
SZKOLENIE I INTEGRACJA:

Grupa pracowników różnych działów firmy UNILEVER S.A. bezpośrednio zaangażowała się w przygotowania i organizację karnawałowego Balu Integracyjnego dla podopiecznych Fundacji.  Pracując po godzinach w zespołach roboczych przeprowadzili znakomicie kwestie organizacyjne, logistyczne a nawet artystyczne związane z przygotowaniem i realizacją  imprezy.

relacja i galeria zdjęć z balu

„…Ludzie z niezwykłym zaangażowaniem uruchomili wszystkie swoje doświadczenia, zdolności, pasje, znajomości i w kilka tygodni między realizacją celów biznesowych, planowaniem produkcji, produkcją, wspieraniem pracowników w rozwoju, rozliczaniem faktur, zarządzaniem dystrybucją, stworzyli od A do Z wielką imprezę z szeregiem atrakcji dla „iskierkowych” dzieci. Co ważne - nie zakończyli dzieła wraz z końcem balu. Wrócili do fabryki i długo dzielili się z innymi tym, czego doświadczyli i czego się nauczyli…” 

Pisze Agnieszka Grzywaczewska, HR Manager, Unilever Polska SA, Coach ICC 

POTENCJAŁ LUDZKI:

Różne grupy społeczne i zawodowe podczas dorocznych koncertów fundacji tworzą chór towarzyszący Dziecięcej Orkiestrze Onkologicznej oraz zapraszanym artystom. Po godzinach pracy, managerowie i pracownicy różnych specjalizacji uczą się śpiewu pod okiem cuda-czyniącego chórmistrza prof. Grzegorza Rubina czy dr Benedykta Odya z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

I tak, w kolejnych latach na scenie, ramię w ramię z naszymi podopiecznymi, występowali:

CHÓR INFORMATYKÓW (Infovide-Matrix S.A.)

CHÓR MANAGERÓW (Unilever Polska S.A.)

CHÓR DORADCÓW PODATKOWYCH (TAX-NET S.A.)


koncert11_fotoJoannaNowicka.jpg

CHÓR INTEGRATORÓW IT (S&T Services Polska)

CHÓR INŻYNIERÓW (Energomontaż Południe S.A.)

CHÓR DZIENNIKARZY (przedstawiciele rożnych redakcji ogólnopolskich i lokalnych)


chordziennikarzy

CHÓR POLICYJNY (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach)


chorpolicyjny_fotoLeszekCylupa.jpg

CHÓR PROFESORÓW (Rektorzy i Profesorowie różnych specjalizacji)


ISKIERKAkoncert_fot_JoannaNowicka_224_profesory

CHÓR PREZESÓW (Szefowie różnych firm, instytucji i organizacji)


Takie sytuacje stwarzają także okazję do wzajemnego poznania się, spojrzenia na świat z perspektywy dzieci, rodziców, lekarzy. Właśnie takie chwile są piękne, bo one uświadamiają nam jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni – nie tylko w szpitalnej przestrzeni, ale tak po prostu w prozie i poezji życia.
POTENCJAŁ BRANŻOWY: Projekt: "Z TOYOTĄ W ŚWIAT"

Dzięki wsparciu partnera projektu - dealera Toyoty CZAJKA-AUTO SP. z o.o., w postaci zabezpieczenia floty samochodowej samochodowej fundacji,  na jedyną w swoim rodzaju wyprawę swych marzeń wyruszają od 2008 roku dzieci zmagające się z chorobą nowotworową, ich najbliższa rodzina lub przyjaciele.
csr
Zrealizowaliśmy ponad 50 wypraw do malowniczych zakątków Polski.
Odkopywaliśmy dinozaury, szukaliśmy krasnoludków i pirackich skarbów…