Jeżeli na konto Fundacji ISKIERKA będzie dokonywana wpłata poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bank będzie wymagał od Państwa podania dodatkowych danych identyfikacyjnych:

ING Bank Śląski, ul. Wolności 305
41-800 Zabrze, Polska

Wpłaty na rzecz Fundacji ISKIERKA

wpłaty w PLN:
IBAN: PL16 1050 1588 1000 0023 0023 0170
BIC (SWIFT): INGBPLPW

wpłaty w EURO:
IBAN: PL38 1050 1588 1000 0023 1106 1085
BIC (SWIFT): INGBPLPW

Wpłaty na rzecz podopiecznych (subkonta) dla każdej waluty

adres odbiorcy:
Fundacja ISKIERKA
ul. Adama Pługa 1/2, 02-047 Warszawa
numer rachunku (IBAN): PL i numer subkonta (26 cyfr)
BIC (SWIFT): INGBPLPW