Pamiętaj! Mądre pomaganie to także pewność, że okazane wsparcie trafiło do naprawdę potrzebujących.

W tym miejscu na wstępie przestrzegamy przed oszustami, którzy często podszywają się pod działania różnych fundacji czy stowarzyszeń. Fundacja ISKIERKA nie prowadzi żadnej sprzedaży domokrążnej ani wydawnictw oferowanych telefonicznie lub zbiórek przeprowadzanych w blokach bądź domach. Bądź czujny – sprawdzaj, a jeśli stałeś się ofiarą oszustów  – reaguj! Podpowiadamy co robić.


Kiedy chcesz pomóc, często pojawiają się pomysły zorganizowania zbiórki, aukcji czy koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznych Fundacji. Takie zaangażowanie jest bardzo ważne, gdyż nie tylko promuje dobre postawy społeczne, ale i tworzy naturalną grupę wsparcia dla rodziny chorych dzieci. Kiedy sąsiedzi, przyjaciele lub współmieszkańcy miasta mobilizują się dla wspólnej inicjatywy – rodzi się iskra dobrej energii i siła do dalszej walki o zdrowie. Fundacja ISKIERKA wspiera takie pomysły, doradza i pomaga w przeprowadzaniu akcji pomocowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ma np. możliwość udostępnienia puszek kwestarskich lub skarbon i przygotowania identyfikatorów dla wolontariuszy. Więcej informacji o zbiórkach jak i zasadach ich prowadzenia znajdą Państwo TUTAJ.

Kiedy nie jest wymagane zgłoszenie zbiórki? Gdy jest to zbiórka niepubliczna.

Polskie przepisy określają zbiórkę publiczną jako zbieranie ofiar w gotówce jak i naturze na określony, zgodny z prawem cel, który musi wynikać z obszaru zadań publicznych. Zbiórka niepubliczna jest szczególnym rodzajem zbiórki. Ze względu na fakt, iż odbywa się w zamkniętym gronie znajomych/rodziny/pracowników jednej firmy/szkoły/kościoła etc., na jej przeprowadzenie nie jest wymagana zgoda z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Coraz powszechniejszym przykładem zbiórki niepublicznej jest zbiórka przeprowadzana np. podczas uroczystości ślubnych lub żałobnych. W zbiórce niepublicznej nie mogą wziąć udziału osoby trzecie, nieznane nam. Przeprowadzić ją można tylko w zamkniętym gronie.

Loteria pieniężna bądź fantowa nie jest rodzajem zbiórki, dlatego jej organizatorzy powinni zgłosić ją do Izby Celnej właściwej dla danego terenu.

Kiedy jest wymagane zgłoszenie zbiórki? Gdy chcemy ją przeprowadzić w przestrzeni publicznej i/lub dot. osób trzecich.

Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej są zamieszczane na ogólnopolskim portalu (zbiorki.gov.pl) dotyczącym zbiórek publicznych, gdzie opublikowane są także sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek.

aktualne_zbiorki_

Dzięki temu każdy ma dostęp do informacji na temat zbiórki, a także sposobu w jaki rozdysponowano zebrane środki.

Jeśli planujesz zorganizować zbiórkę z naszą pomocą najlepiej jakbyś się zgłosił do nas na minimum dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem.

Kwota wolna od podatku

Jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) jesteśmy zwolnieni od podatku, co oznacza, że zebrana kwota jest wolna od podatku.

A gdy już zbierzemy środki…

Od zebranej kwoty podczas zbiórki publicznej Fundacja ISKIERKA nie pobiera żadnej prowizji. Jedyne koszty jakie są odliczane od zebranej kwoty to koszt np. druku dodatkowych materiałów, usługi kurierskiej czy ubezpieczenie wolontariuszy, jeśli takie będzie konieczne . Pozostałe środki w całości przekazywane są na rzecz podopiecznego.

Masz pytania? Chcesz działać? Skontaktuj się nami!


Patrycja Stec
Specjalista ds. Akcji Pomocowych i Zbiórek Publicznych
p.stec@fundacjaiskierka.pl
tel. 603 300 417

Aneta Kubiak
Koordynator ds. Zbiórek Publicznych
a.kubiak@fundacjaiskierka.pl
tel. 664 702 645