O Fundacji

Fundacja ISKIERKA działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
Pomaga tym najmniejszym uwierzyć,
że warto walczyć, że wokół są inni ludzie.
Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać.

Bo w życiu najważniejsze jest życie…

Fundacja ISKIERKA jako Organizacja Pożytku Publicznego (KRS: 0000248546) od 2006 roku zajmuje się budowaniem systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Prezesem Zarządu fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, której syn także zmagał się białaczką. Zespół pracowników wspierają w działaniach wolontariusze oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, a także osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu. To ponad 500 podopiecznych fundacji (w trakcie i po leczeniu onkologicznym) i systemowe działanie. Od zakupu leków poprzez remonty dziecięcych oddziałów szpitalnych, po szkolenia dla lekarzy czy wspieranie badań naukowych.

>>>Reportaż TVN: „Iskierkowy sposób na raka”, 2014 r.

Historia
Piękne pomysły zrodziły się ”z” a może raczej na przekór ogromnej traumie, jaką jest choroba dziecka. Jolanta Czernicka-Siwecka w 2003 roku usłyszała diagnozę u swego kilkuletniego syna: ostra białaczka szpikowa. Miesiące spędzone w zabrzańskiej klinice, dotychczasowe życie „wywrócone do góry nogami”, lęk, bunt i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe, trenerskie i szkoleniowe, wymyśliła Oskarowi specjalny program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia w rodzaj zabawy. Wyobrażał sobie, na przykład, że jest generałem a jego krwinki czerwone są żołnierzami. Musi ich mieć jak najwięcej, żeby pokonać wroga. Gdy miał dobre wyniki, wybierali się np. na weekend w góry, aby nabrać dystansu, siły i motywacji na kolejne etapy leczenia. Pojawiały się pierwsze rezultaty, nadzieja i jeszcze większa siła do dalszej walki. Bardzo długie rozmowy z synem, wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły, że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. 2.jpgTym samym od początku 2005 roku na Oddziale Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Rok wspólnych przedsięwzięć, czasem pozornie niemożliwych do zrealizowania, angażujących dzieci, rodziców, wolontariuszy i inne środowiska zaowocował powołaniem w 2006 roku Fundacji ISKIERKA.

>>>Polecamy reportaż TVP o początkach Fundacji ISKIERKA,
autorstwa Brygidy Frosztęgi -Kmiecik

Oskar wyzdrowiał, jak wielu innych podopiecznych ISKIERKI,
choć nie wszystkim się udaje…

Dlatego Fundacja ISKIERKA już od lat jest stale obecna na śląskich oddziałach onkologicznych w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie i Rzeszowie. Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

TO ISKIERKA NADZIEI, ENTUZJAZMU I ODWAGI
TO ZAANGAŻOWANIE I ARTYSTYCZNE ZACIĘCIE PODCZAS WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH
TO WSPÓLNA ZABAWA W DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH MARZEŃ
TO DŁUGIE WAŻNE, ROZMOWY MAŁYCH I DUŻYCH
TO KULINARNE EKSPERYMENTY ZAINSPIROWANE SPOTKANIAMI Z WIELKIMI KUCHARZAMI
TO NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA Z WAKACJI I WSPÓLNYCH WYJAZDÓW
TO EMOCJE PRZED AUKCJĄ CZY KONCERTEM, KTÓRE UDZIELAJĄ SIĘ WSZYSTKIM
TO WCIĄŻ NOWE POMYSŁY …