404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Arteterapia

W ramach projektu „Arteterapia” na oddziałach onkologii dziecięcej (w Katowicach, Zabrzu, Chorzowie i Rzeszowie) prowadzimy od 2006 roku warsztaty i zajęcia o charakterze cyklicznym.

Warsztaty te kierowane są zarówno dla dzieci leczących się na oddziałach, jak i ich rodziców i opiekunów. Podstawowym celem jest podniesienie poziomu energii i motywacji do leczenia poprzez podjęcie działań o różnym charakterze (twórczym, aktywności ruchowej, zabawy). Ponadto, zarówno celem pobocznym, jak i wartością dodaną, jest rozwijanie u uczestników kreatywności, talentów, wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych oraz edukowanie rodziców w zakresie form i metod spędzania czasu z dzieckiem zarówno na oddziale, jak i poza nim.

Rocznie prowadzimy około 250 warsztatów z zakresu sztuk plastycznych, teatralno – literackich, muzycznych czy okazjonalnych (świątecznych), w tym m.in.: warsztaty z tradycyjnych technik plastycznych, rozwijające wyobraźnię przy wykorzystaniu materiałów recyklingowych i przedmiotów użytku codziennego, warsztaty z oryginalnych technik artystycznych tj.: np. wyplatanie makram, metoda decoupage, filcowania na mokro, mozaiki, collage, warsztaty muzyczne czy edukacyjne przybliżające kulturę i sztukę innych krajów.

To również przestrzeń do organizowania spotkań z ludźmi z pasją, artystami i gwiazdami, które inspirują i motywują do rozwijania talentów.

Pomysłami dzielimy się również na naszym kanale YouTube: 

Relacje