W ramach projektu „Arteterapia” na oddziałach onkologii dziecięcej (w Katowicach, Zabrzu, Chorzowie i Rzeszowie) prowadzimy od 2006 roku warsztaty i zajęcia o charakterze cyklicznym.

Warsztaty te kierowane są zarówno dla dzieci leczących się na oddziałach, jak i ich rodziców i opiekunów. Podstawowym celem jest podniesienie poziomu energii i motywacji do leczenia poprzez podjęcie działań o różnym charakterze (twórczym, aktywności ruchowej, zabawy). Ponadto, zarówno celem pobocznym, jak i wartością dodaną, jest rozwijanie u uczestników kreatywności, talentów, wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych oraz edukowanie rodziców w zakresie form i metod spędzania czasu z dzieckiem zarówno na oddziale, jak i poza nim.

Rocznie prowadzimy około 250 warsztatów z zakresu sztuk plastycznych, teatralno – literackich, muzycznych czy okazjonalnych (świątecznych), w tym m.in.: warsztaty z tradycyjnych technik plastycznych, rozwijające wyobraźnię przy wykorzystaniu materiałów recyklingowych i przedmiotów użytku codziennego, warsztaty z oryginalnych technik artystycznych tj.: np. wyplatanie makram, metoda decoupage, filcowania na mokro, mozaiki, collage, warsztaty muzyczne czy edukacyjne przybliżające kulturę i sztukę innych krajów.

To również przestrzeń do organizowania spotkań z ludźmi z pasją, artystami i gwiazdami, które inspirują i motywują do rozwijania talentów.

Pomysłami dzielimy się również na naszym kanale YouTube:

 

relacje