Oskar RAINER
Oskar Rainer ma 10 lat i mieszka w niewielkiej miejscowości Kłyżów w woj. podkarpackim. U chłopca zdiagnozowana została Choroba Rendu-Osler-Webera: mnogie przetoki tętniczo-żylne w obu płucach. Jest to bardzo rzadka i nieuleczalna choroba. Chłopiec leczy się od pierwszego roku życia. Mnogie przetoki tętniczo-żylne w płucach powodują, że jest niedotleniony, a ponadto istnieje ryzyko powstawania skrzeplin, krwotoków z nosa, mikro krwawień z przewodu pokarmowego, ryzyko poważnych zagrażających życiu powikłań typu udar mózgu i zatorowość płucna. W wyniku tej choroby u Oskara doszło już do powstania skrzepliny w sercu, skutkiem tego była operacja serca  w grudniu 2016 r. oraz ropień mózgu zoperowany w październiku 2019 r. Choroba powoduje, że chłopiec musi być pod ciągłą opieką hematologa, kardiologa, pulmonologa, neurochirurga i laryngologa. Od czterech lat korzysta z tlenoterapii domowej. Życie Oskara musi być pod ciągłą kontrolą, aby nie ulegać urazom, ponieważ jego naczynia krwionośne i chłonne są słabe. Jego kontakt z otoczeniem jest ograniczony i nie może chodzić do szkoły i normalnie funkcjonować. Jedynym sposobem na poprawę jakości życia Oskara jest przeszczep płuc. Aktualnie chłopiec czeka na kwalifikację w szpitalu w Zabrzu, być może jednak konieczne będzie przeprowadzenie przeszczepu w klinice w Niemczech.

Największą trudnością jest leczenie Oskara w kilku odległych szpitalach. W związku z tymi podróżami niezbędny jest zakup przenośnego koncentratora tlenu, który ułatwiłby chłopcu oddychanie w czasie drogi. Częste kontrole  i długie pobyty w szpitalach są trudne i kosztowne.

Apelujemy do Państwa o wsparcie procesu leczenia Oskara, poprzez przekazanie darowizny na indywidualny numer subkonta i podzielenie się 1% podatku. Za wszelką pomoc dziękujemy.

*Apel powstał w oparciu o informacje z dnia 26.02.2020r.

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, Adama Pługa 1/2

ING Bank Śląski nr konta:
50 1050 0099 6781 1000 1000 0949

Wpłaty zagraniczne dla każdej waluty:
PL
50 1050 0099 6781 1000 1000 0949
BIC (SWIFT): INGBPLPW

1%  KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Oskar RAINER”

wesprzyj F udostępnij


Kontakt do opiekuna

Izabela Molenda, tel.: 600 812 046, email: i.molenda@fundacjaiskierka.pl