Fundacja zajmuje się obsługą księgową, prawną i administracyjną subkonta, a także (w wariancie medialnym umowy) prowadzi akcje promocyjne w zakresie pozyskiwania środków na subkoncie podopiecznego, np. zbiórki publiczne. Aby uruchomić subkonto bankowe w Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, umożliwiające gromadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem dziecka, należy wykonać trzy kroki.

1. Skontaktować się z opiekunami oddziałów szpitalnych:

Chorzów, Zabrze
Izabela Molenda
tel. +48 600 812 046
i.molenda@fundacjaiskierka.pl

Katowice
Magda Stajno
tel. +48 609 574 984
m.stajno@fundacjaiskierka.pl

Rzeszów
Justyna Witkoś
tel. +48 692 613 719
j.witkos@fundacjaiskierka.pl

lub w przypadku pozostałych oddziałów
Anna Sołtysik
tel. +48 696 758 403
a.soltysik@fundacjaiskierka.pl

2. Zgromadzić dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o subkonto:

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu  lub aktualne zaświadczenie lekarskie o rehabilitacji i jej częstotliwości 
  • kopia epikryzy lekarskiej/historii choroby dziecka, zawierającej diagnozę lekarską wraz z przebiegiem choroby,
  • poprawnie wypełniony kwestionariusz danych osobowych i ankieta
  • kopia obu stron dowodu osobistego Rodzica lub opiekuna prawnego, który będzie zawierał umowę o subkonto
  • poprawnie wypełniona deklaracja samochodowa w razie korzystania z samochodu na potrzeby dojazdu do placówki leczącej/rehabilitacyjnej dziecka
  • aktualne zdjęcie dziecka w formie tradycyjnej lub elektronicznej (min. 600 x 800 pikseli).
  • podpisaną zgodę RODO

Dokumenty do pobrania:

3. Po zapoznaniu się z Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z rodzicem/ opiekunem prawnym chorego dziecka, następuje uruchomienie subkonta. Regulamin udostępniany jest przez opiekuna oddziału/pracownika biura Fundacji ISKIERKA po rozmowie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

Refundacja wydatków następuje po dostarczeniu do biura Fundacji ISKIERKA w Chorzowie oryginałów dowodów księgowych, tj. faktury, rachunki itp. (wystawionych na dane siedziby Fundacji: Fundacja ISKIERKA, ul. Adama Pługa 1/2, 02-047 Warszawa, NIP: 527-249-39-99) za wydatki określone w Regulaminie – wraz z zestawieniem wydatków (pobierz zestawienie wydatków)

Mając na uwadze elastyczność i dobro dziecka, wyjątkowe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.